logo dacosta fysio

Da Costa Fysiotherapie

menu

Acupunctuur

Acupunctuur header

Één met de natuur

Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunst die een holistische benadering heeft. De mens wordt als een deel van de natuur gezien en leeft in het ritme van de seizoenen, waarbij vijf elementen worden gevolgd: Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout. De elementen zijn namelijk verbonden met de seizoenen; Vuur hoort bij de zomer, Aarde bij de nazomer, Metaal bij de herfst, Water bij de winter en Hout bij de lente. Uitgangspunt van deze elementenleer is dat alles voortdurend in beweging is en steeds opgaat in het volgende. Ritme van de dag, ritme van de seizoenen. Ook de mens is voortdurend in beweging en heeft zijn eigen ritme.

Het innerlijke ritme, beweging, kan door diverse oorzaken verstoord worden en wanneer iemand niet meer in staat is om zelf weer de balans te herstellen, kunnen er klachten optreden. Dan is hulp van buitenaf nodig. Bij de acupunctuur wordt, onder andere door met naaldtechnieken op speciale punten in het lichaam te werken, een impuls gegeven om de mens van binnenuit te activeren tot herstel of het vinden van een nieuw evenwicht.

Door het menselijk lichaam stroomt energie (chi) door een complex systeem van kanalen (ook wel de meridianen - denkbeeldige energielijnen - genoemd) die in verbinding staan met de organen, het bewegingsapparaat, het zenuw- en hormoonstelsel en circulatiesysteem.

De energie die we ‘hebben’ komt uit verschillende bronnen:

 • onze geboorte-energie (wat hebben we meegekregen aan erfelijke eigenschappen)
 • voeding
 • ademhaling

Ons leefpatroon en onze gewoontes hebben invloed op de energiehuishouding. Vanuit de acupunctuur wordt er naar het totale patroon gekeken. Het gaat dus altijd om een individuele benadering.

Hoe ziet de behandeling eruit?

In het eerste consult bespreek ik samen met u de klachten. Op basis van de informatie stel ik een behandelplan voor. De acupunctuurbehandeling duurt één uur.

Na het stellen van de energetische diagnose door het bekijken van de tong en het voelen van de polsslag plaats ik een aantal naalden op de acupunctuurpunten. U voelt hierbij een lichte prik en een sensatie die ervaren kan worden als een elektrisch schokje, een tintelend/zwaar gevoel. Dit is het ‘chi’-gevoel. Deze sensatie is trekt heel snel weg. Na twintig à dertig minuten worden de naalden eruit gehaald. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht. Chronische aandoeningen behandel ik doorgaans één keer in de drie of vier weken, acute klachten eens in een of twee weken. Na drie à vier behandelingen evalueren we het resultaat tot dan toe.

Sharda Jainandunsing (1963)

Ik ben geboren in Paramaribo en opgegroeid in Amsterdam. Al tijdens mijn middelbareschooltijd wist ik dat ik in de gezondheidszorg wilde werken. Ik heb gekozen voor de opleiding fysiotherapie.

Na een aantal jaren als fysiotherapeute in diverse praktijken en in Texas (VS) gewerkt te hebben, werd ik steeds nieuwsgieriger naar de wisselwerking tussen lichaam en geest. Mijn interesse in oosterse geneeswijzen - waarbij lichaam en geest als één geheel worden gezien - leidde mij naar de International Free University of Traditional Chinese and Philosophical Medicine in Maastricht. Daar heb ik de studie acupunctuur gevolgd en in 1996 afgerond.

Om cliënten effectiever te kunnen begeleiden ben ik me gaan verdiepen in healing. Hiertoe heb ik de training Psycho-Spirituele Geneeswijze (van Reneé Gloudemans) gevolgd. Ook heb ik mij enkele jaren bij het Rigpa-centrum verdiept in boeddhisme en meditatie. Met deze bagage kan ik mijn cliënten meer bieden dan alleen de fysieke behandeling van een geïsoleerde klacht. Een holistische benaderingswijze is dus mijn uitgangspunt - en mijn kracht.

Mijn uitgangspunt is dat de mens een harmonisch geheel is van lichaam en geest. Deze harmonie is onderhevig aan voortdurende veranderingen en kan uit balans raken. Mijn behandeling is erop gericht ondersteuning te bieden bij het hervinden van het persoonlijke evenwicht. Afhankelijk van de klachten en de vragen van de cliënt maak ik gebruik van behandelmethodes uit de fysiotherapie, acupunctuur, meditatie en healing, of een combinatie hiervan.

Indicaties

Luchtwegen

 • acute verkoudheden, griep
 • bijholte-ontsteking, keelpijnen
 • acute bronchitis, CARA
 • allergie

Spijsverteringsstelsel

 • slokdarmkrampen
 • maagslijmvlies-ontsteking
 • ontstekingen aan de dunne en dikke darm
 • spastisch colon
 • verstopping/ diarree

Bewegingsapparaat

 • Dupuytren in vroege fase
 • whiplash
 • tennis-elleboog
 • schouderpijnen
 • rugpijnen: bijvoorbeeld na HNP-operatie
 • slappe / spastische verlammingen: bijv. na hersenbloeding, kinderverlamming
 • Guillain-Barré
 • Sudeckse dystrofie

Doorbloeding

 • claudicatio intermittens
 • varicesklachten

Hormonaal

 • suikerziekte
 • menstruatiestoornissen, premenstruele pijnen

Urinewegen en geslachtsorganen bedplassen

 • blaasontsteking
 • prostaathypertrofie/ prostatitis
 • bepaalde vruchtbaarheidsstoornissen

Overige

 • uitputtingstoestanden, zowel geestelijk als lichamelijk
 • slaapstoornissen
 • psychische labiliteit, depressie, nervositeit, fobieën
 • kiespijn na het trekken, tandvleesontstekingen
 • rugpijnen: bijvoorbeeld na HNP-operatie
 • hoofdpijn, migraine
 • syndroom van Menière
 • aangezichtspijnen, facialis parese

AGB code: 90-023688

Lid NVA
Lid IFU Register:5795

BTW nummer: N1131269173B01
Inschrijfnummer KVK: 34356253
Bigregistratienummer: 490339932204

Belangrijke adressen:

Website Sharda Jainandunsing
www.sharda-jainandunsing.nl

klachtencommissie Alternatieve Behandelswijze (KAB)
www.kab-klachten.nl
kab@kab-klachten.nl

Nederlandse Patiënten & consumenten Federatie
www.npcf.nl
npcf@npcf.nl

Infolijn voor Alternatieve Geneeswijzen
www.infolijn-ag.nl
info@infolijn-ag.nl

Lid van:

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)
www.acupunctuur.nl
nva@acupunctuur.nl

International Free University (IFU-Register)
www.ifumaastricht.com
info@ifumaastricht.com